Request a call

Спасибо за заявку,
в ближайшее время с Вами свяжутся!
Au
1,713.17 EUR
Ag
21.61 EUR
Pt
993.98 EUR
Au
1,713.17 EUR
Ag
21.61 EUR
Pt
993.98 EUR

Informacje o ochronie danych

Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych jest:

Kalita gold

Štěpánská 615/24, Nové Město, 110 00 Praha 1

Tel.: +48221032633

mail@kalita.gold

Doceniamy Państwa zainteresowanie naszym sklepem internetowym. Ochrona prywatności jest dla nas bardzo ważna. Dlatego informujemy Cię szczegółowo o przetwarzaniu danych poniżej.

1. DOSTĘP DO DANYCH I HOSTING

Możesz odwiedzić nasze strony internetowe bez podania żadnych informacji o sobie. Za każdym razem gdy strona jest dostępna, serwer internetowy przechowuje tylko automatycznie tzw. plik dziennika serwera zawierający np. nazwę żądanego pliku, Twój adres IP, datę i godzinę odzyskania, ilość przekazanych danych oraz dostawcę żądającego (dane dostępu) i dokumentuje odzyskanie.

Dane te są oceniane wyłącznie w celu zapewnienia bezproblemowej eksploatacji witryny, a także poprawy naszej oferty. Służy to, zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO, zabezpieczeniu naszych uzasadnionych interesów we właściwym przedstawieniu naszej oferty, która przeważa w kontekście równoważenia interesów. Wszystkie dane dostępu zostaną usunięte nie później niż siedem dni po zakończeniu wizyty na stronie.

Hosting

Usługi hostingu i wyświetlania strony internetowej są częściowo świadczone przez naszych usługodawców w kontekście przetwarzania w naszym imieniu. O ile niniejsza Polityka prywatności nie stanowi inaczej, wszystkie dane dostępu oraz wszystkie dane zebrane w formularzach dostarczonych w tym celu na tej stronie internetowej będą przetwarzane na ich serwerach. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszych usługodawców i podstawy naszej współpracy z nimi, skontaktuj się z opcją kontaktową opisaną w niniejszej polityce prywatności.

2. PRZETWARZANIE DANYCH W CELU PRZETWARZANIA, KONTAKTOWANIA I OTWIERANIA KONTA KLIENTA

2.1 Przetwarzanie danych w celu przetwarzania umów

Do celów przetwarzania umów zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO gromadzimy dane osobowe, jeżeli dobrowolnie przekazujesz je nam w ramach zamówienia. Obowiązkowe pola są oznaczone jako takie, ponieważ w tych przypadkach wymagamy danych do przetwarzania umów i nie możemy wysyłać zamówienia bez ich wskazania. Które dane są gromadzone można zobaczyć z odpowiednich formularzy wejściowych.

Dalsze informacje na temat przetwarzania Twoich danych, w szczególności na temat transferu do naszych usługodawców w celu zamawiania, płatności i wysyłki, można znaleźć w następujących sekcjach niniejszej polityki prywatności. Po zakończeniu przetwarzania umowy Państwa dane zostaną ograniczone do dalszego przetwarzania i po wygaśnięciu okresów zatrzymania podatkowego i handlowego zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. c RODO skreślone, chyba że wyraźnie wskażesz dalsze wykorzystanie Państwa danych zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO lub zastrzegamy sobie prawo do korzystania z danych dozwolonych przez prawo i o których informujemy w niniejszym oświadczeniu.

System dziedziczenia

Stosujemy systemy zarządzania towarami od zewnętrznych dostawców usług do zamawiania i przetwarzania kontraktów. Nasi usługodawcy są zaangażowani w przetwarzanie zamówień dla nas. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszych usługodawców i podstawy naszej współpracy z nimi, skontaktuj się z opcją kontaktową opisaną w niniejszej polityce prywatności.

2.2 Konto klienta

Zbieramy dane osobowe, jeśli dobrowolnie przekazujesz je nam podczas otwierania konta klienta. Obowiązkowe pola są oznaczone jako takie, ponieważ w tych przypadkach wymagamy, aby dane otworzyły konto klienta i nie można zakończyć otwarcia konta bez ich wskazania. Które dane są gromadzone można zobaczyć z odpowiednich formularzy wejściowych.

Wykorzystujemy dane dostarczone przez Państwa do przetwarzania i przetwarzania zapytań zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO. Usunięcie konta klienta jest możliwe w dowolnym momencie i może być wykonane za pomocą wiadomości do możliwości kontaktowej opisanej w niniejszej polityce prywatności lub za pomocą funkcji przewidzianej w tym celu na koncie klienta. Po usunięciu konta klienta Twoje dane zostaną usunięte, chyba że wyraźnie odwołujesz się do dalszego wykorzystywania Twoich danych zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO lub zastrzegamy sobie prawo do korzystania z danych dozwolonych prawem i o których informujemy Cię w niniejszym oświadczeniu.

2.3 Kontakt

W kontekście komunikacji z Klientem zbieramy zapalone do przetwarzania zapytań zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO, jeśli dobrowolnie przekazujesz nam dane osobowe podczas kontaktu z nami (np. poprzez formularz kontaktowy, narzędzie czatu na żywo lub e-mail). Obowiązkowe pola są oznaczone jako takie, ponieważ w tych przypadkach absolutnie potrzebujemy danych do przetwarzania kontaktu. Które dane są gromadzone można zobaczyć z odpowiednich formularzy wejściowych.

Po zakończeniu przetwarzania Państwa żądania Państwa dane zostaną usunięte, chyba że Państwo wyraźnie przystąpią do dalszego korzystania z Państwa danych zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO lub zastrzegamy sobie prawo do korzystania z danych dozwolonych prawem i o których informujemy Państwa w niniejszym oświadczeniu.

3. PRZETWARZANIE DANYCH DO CELÓW PRZETWARZANIA WYSYŁKI

W celu wykonania umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO przekazujemy Państwa dane dostawcy usług żeglugowych zleconego dostawy, o ile jest to konieczne do dostawy zamówionych towarów.

3.1 Przetwarzanie danych do celów przetwarzania płatności

Podczas przetwarzania płatności w naszym sklepie internetowym współpracujemy z tymi partnerami: dostawcami usług technicznych, instytucjami kredytowymi, dostawcami usług płatniczych.

3.2 Przetwarzanie danych w celu przetwarzania transakcji

W zależności od wybranej metody płatności przekazujemy dane niezbędne do przetwarzania transakcji płatniczej naszym dostawcom usług technicznych, którzy pracują dla nas w kontekście przetwarzania zamówień, lub zleconym instytucjom kredytowym lub wybranemu dostawcy usług płatniczych, o ile jest to konieczne do przetwarzania płatności.

Służy to realizacji umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO. Po części dostawcy usług płatniczych gromadzą dane wymagane do samego przetwarzania płatności, np. na własnej stronie internetowej lub poprzez integrację techniczną w procesie zamówienia. W tym zakresie stosuje się deklarację o ochronie danych danego dostawcy usług płatniczych.

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące naszych partnerów do przetwarzania płatności i podstawy naszej współpracy z nimi, skontaktuj się z opcją kontaktową opisaną w niniejszej polityce prywatności.

3.3 Przetwarzanie danych w celu zapobiegania nadużyciom finansowym i optymalizacji procesów płatności

W razie potrzeby dostarczamy naszym usługodawcom dalsze dane, które wykorzystują wraz z danymi niezbędnymi do przetwarzania płatności jako nasz przetwórca w celu zapobiegania oszustwom i optymalizacji naszych procesów płatniczych (np. fakturowanie, przetwarzanie zakwestionowanych płatności, wsparcie rachunkowości). Służy to, zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO, ochronie naszych uzasadnionych interesów w zakresie ochrony przed oszustwami lub skutecznym zarządzaniem płatnościami, które przeważają w kontekście równoważenia interesów.

4. REKLAMA ZA POŚREDNICTWEM POCZTY ELEKTRONICZNEJ, POCZTY

4.1 Reklama e-mail z subskrypcją newslettera

Jeśli subskrybujesz nasz newsletter, wykorzystujemy dane wymagane w tym celu lub dostarczane oddzielnie do regularnego wysyłania naszego biuletynu e-mail na podstawie Twojej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO. Rezygnacja z subskrypcji newslettera jest możliwa w dowolnym momencie i może być wykonana za pomocą wiadomości do opcji kontaktowej opisanej poniżej lub za pośrednictwem linku podanego w tym celu w newsletterze.

Po rezygnacji z subskrypcji usuwamy Twój adres e-mail z listy odbiorców, chyba że wyraziłeś wyraźną zgodę na dalsze wykorzystywanie Twoich danych lub zastrzegamy sobie prawo do korzystania z danych wykraczających poza to, co jest dozwolone prawem i o którym informujemy Cię w niniejszym oświadczeniu.

4.2 Wysyłka biuletynu

Biuletyn może być również wysyłany przez naszych usługodawców w ramach przetwarzania w naszym imieniu. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszych usługodawców i podstawy naszej współpracy z nimi, skontaktuj się z opcją kontaktową opisaną w niniejszej polityce prywatności.

4.3 Reklama pocztowa i prawo do sprzeciwu

Ponadto zastrzegamy sobie prawo do używania Twojego imienia i nazwiska oraz adresu pocztowego do własnych celów reklamowych, np. do wysyłania ciekawych ofert i informacji o naszych produktach listownie. Służy to ochronie naszych uzasadnionych interesów, które przeważają w kontekście równoważenia interesów, w adresie promocyjnym do naszych klientów zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO. Użytkownik może w dowolnym momencie wyrazić sprzeciw wobec przechowywania i wykorzystywania swoich danych do tych celów, wysyłając wiadomość do opcji kontaktowej opisanej w niniejszej polityce prywatności.

5. PLIKI COOKIE I INNE TECHNOLOGIE

5.1 Informacje ogólne

Aby odwiedzanie naszej strony internetowej było atrakcyjne i umożliwiało korzystanie z niektórych funkcji, używamy technologii na różnych stronach, w tym tzw. plików cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są automatycznie przechowywane na Twoim urządzeniu. Niektóre pliki cookie są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki, tj. po zamknięciu przeglądarki (tzw. cookies sesyjne). Inne pliki cookie pozostają na Twoim urządzeniu i umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy następnym odwiedzaniu (trwałe pliki cookie).

Wykorzystujemy takie technologie do korzystania z niektórych funkcji naszej strony internetowej (np. funkcja koszyka) są obowiązkowe. Poprzez te technologie, adres IP, czas wizyty, informacje o urządzeniu i przeglądarce, a także informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej (np. informacje o zawartości koszyka) zbierane i przetwarzane. Służy to w kontekście równoważenia interesów głównie uzasadnionych interesów w zoptymalizowanej prezentacji naszej oferty zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO.

Ponadto wykorzystujemy technologie do wypełniania obowiązków prawnych, którym podlegamy (np. w celu udowodnienia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych), jak również analizy internetowej i marketingu internetowego. Dalsze informacje, w tym odpowiednie podstawy prawne przetwarzania danych, można znaleźć w następujących sekcjach niniejszej polityki prywatności.

Możemy również korzystać z technologii, które nie są indywidualnie wymienione w niniejszej Polityce Prywatności. Dalsze informacje na temat tych technologii, w tym odpowiednie podstawy prawne przetwarzania danych, można znaleźć na platformie Usercentrics.

Można to osiągnąć klikając na przycisk odcisku palca w prawym lub dolnym lewym rogu strony.

Ustawienia plików cookie dla przeglądarki znajdują się pod następującymi linkami:

O ile jesteś zainteresowany wykorzystaniem technologii zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO, możesz w dowolnym momencie odwołać swoją zgodę wysyłając wiadomość do opcji kontaktowej opisanej w polityce prywatności lub klikając przycisk odcisku palca w prawym lub dolnym lewym rogu strony. Jeśli pliki cookie nie są akceptowane, funkcjonalność naszej strony internetowej może być ograniczona.

6. WYKORZYSTANIE PLIKÓW COOKIES I INNYCH TECHNOLOGII DO CELÓW ANALIZY STRON INTERNETOWYCH I REKLAMY

O ile wyraziłeś zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO, na naszej stronie internetowej korzystamy z następujących plików cookie i innych technologii stron trzecich. Po zakończeniu korzystania przez nas z danej technologii zebrane w tym kontekście dane zostaną usunięte. Możesz cofnąć swoją zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość.

Więcej informacji na temat opcji wypłaty można znaleźć w sekcji „Pliki cookie i inne technologie”. Więcej informacji, w tym podstawy naszej współpracy z poszczególnymi dostawcami, można znaleźć w poszczególnych technologiach. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące dostawców i podstawy naszej współpracy z nimi, skontaktuj się z opcją kontaktową opisaną w niniejszej polityce prywatności.

6.1 Korzystanie z usług Google

Korzystamy z następujących technologii Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia („Google”). Informacje o korzystaniu z naszej witryny automatycznie gromadzone przez Google Technologies są zazwyczaj przekazywane na serwer Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA i tam przechowywane. Komisja Europejska nie podejmuje decyzji w sprawie adekwatności decyzji w sprawie Stanów Zjednoczonych.

Nasza współpraca opiera się na standardowych klauzulach ochrony danych Komisji Europejskiej. Jeśli Twój adres IP jest zbierany za pośrednictwem technologii Google, zostanie on skrócony poprzez aktywację anonimizacji IP przed przechowywaniem na serwerach Google. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przekazany na serwer Google i tam skrócony.

O ile nie określono inaczej w poszczególnych technologiach, przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej dla danej technologii między osobami wspólnie odpowiedzialnymi zgodnie z art. 26 RODO. Dalsze informacje na temat przetwarzania danych przez Google można znaleźć w polityce prywatności Google. Jeśli pliki cookie nie są akceptowane, funkcjonalność naszej strony internetowej może być ograniczona.

Google Analytics

Do celów analizy strony internetowej Google Analytics automatycznie gromadzi i przechowuje dane (adres IP, czas wizyty, informacje o urządzeniu i przeglądarce, a także informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej), z których profile użytkowania są tworzone za pomocą pseudonimów. W tym celu można używać plików cookie. Twój adres IP nie zostanie połączony z innymi danymi Google. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy o przetwarzaniu zamówień przez Google.

Aby zoptymalizować marketing naszej strony internetowej, aktywowaliśmy ustawienia udostępniania danych dla „produktów i usług Google”. Na przykład Google może uzyskać dostęp do danych zbieranych i przetwarzanych przez Google Analytics, a następnie korzystać z nich w celu poprawy usług Google. Udostępnianie danych Google w zakresie tych ustawień udostępniania danych odbywa się na podstawie dodatkowej umowy między odpowiedzialnymi stronami. Nie mamy wpływu na późniejsze przetwarzanie danych przez Google.

Reklamy Google

Do celów reklamowych w wynikach wyszukiwania Google, jak również na stronach internetowych osób trzecich, podczas odwiedzania naszej strony internetowej, jest ustawiony tzw. Cookie Remarketingu Google, które jest automatycznie wykorzystywane przez gromadzenie i przetwarzanie danych. (adres IP, czas wizyty, informacje o urządzeniu i przeglądarce, jak również informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej) i umożliwia reklamę opartą na zainteresowaniach za pomocą pseudonimu CookieID i na podstawie odwiedzanych stron. Przetwarzanie danych poza tym odbywa się tylko wtedy, gdy aktywujesz ustawienie „spersonalizowanej reklamy” na koncie Google. Jeśli jesteś zalogowany do Google podczas wizyty na naszej stronie internetowej, Google wykorzystuje Twoje dane wraz z danymi Google Analytics do tworzenia i definiowania list grup docelowych do remarketingu urządzeń krzyżowych.

Do analizy stron internetowych i śledzenia zdarzeń, używamy Google Ads Conversion Tracking, aby zmierzyć swoje późniejsze zachowanie użytkownika, jeśli uzyskałeś dostęp do naszej strony poprzez reklamę z Google Ads. W tym celu można używać plików cookie i gromadzić dane (adres IP, czas wizyty, informacje o urządzeniu i przeglądarce, a także informacje o korzystaniu przez użytkownika z naszej strony internetowej w oparciu o określone przez nas zdarzenia, takie jak odwiedzanie strony internetowej lub subskrybowanie newslettera), z których profile użytkowania są tworzone za pomocą pseudonimów.

Czcionki Google

W celu ujednolicenia prezentacji treści na naszej stronie internetowej dane (adres IP, czas wizyty, informacje o urządzeniu i przeglądarce) są gromadzone za pomocą kodu skryptowego „Czcionki Google”, przekazywane Google, a następnie przetwarzane przez Google. Nie mamy wpływu na późniejsze przetwarzanie danych.

Wtyczka wideo YouTube

Aby zintegrować treści osób trzecich, dane (adres IP, czas wizyty, informacje o urządzeniu i przeglądarce) są gromadzone za pośrednictwem wtyczki wideo YouTube w rozszerzonym trybie ochrony danych, z którego korzystamy, przesyłane do Google, a następnie przetwarzane przez Google tylko wtedy, gdy grasz w wideo.

O ile informacje są przekazywane na serwery Google w USA i tam przechowywane, amerykańska firma Google LLC posiada certyfikat EU-US Privacy Shield. Aktualny certyfikat można obejrzeć tutaj. Na mocy tej umowy między USA a Komisją Europejską, ta ostatnia ustanowiła odpowiedni poziom ochrony danych dla przedsiębiorstw certyfikowanych w ramach Tarczy Prywatności.

Możesz zapobiec gromadzeniu danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem przez użytkownika ze strony internetowej (w tym adresu IP użytkownika) do Google oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Jako alternatywę dla wtyczki przeglądarki, można kliknąć na poniższy link, aby zapobiec kolekcji przez Google Analytics na tej stronie internetowej w przyszłości: Dezaktywuj Google Analytics.

Plik cookie opt-out jest przechowywany na Twoim urządzeniu. Jeśli usuniesz swoje pliki cookie, musisz ponownie kliknąć link.

7. MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

7.1 Korzystanie z wtyczek społecznościowych na Facebooku, Twitterze, Instagramie, Pintereście przy użyciu rozwiązania Shariff

Przyciski społecznościowe z portali społecznościowych są używane na naszej stronie internetowej. Są one tylko zintegrowane ze stroną jako linki HTML, dzięki czemu po uzyskaniu dostępu do naszej strony internetowej nie nawiązano żadnego połączenia z serwerami danego dostawcy. Kliknij na jeden z przycisków, strona internetowa danej sieci społecznościowej otwiera się w nowym oknie przeglądarki.

7.2 Nasza obecność online na Facebooku, Twitterze, Instagramie, Youtube, Pintereście

O ile wyraziłeś zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO dla danego operatora mediów społecznościowych, odwiedzając nasze prezentacje online w mediach społecznościowych wymienionych powyżej, Twoje dane są automatycznie gromadzone i przechowywane do celów badań rynku i reklam, z których profile użytkowania są tworzone za pomocą pseudonimów.

Mogą one służyć na przykład do wyświetlania reklam wewnątrz i na zewnątrz platform, które mają odpowiadać Twoim zainteresowaniom. Pliki cookie są zwykle wykorzystywane w tym celu. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania i wykorzystywania danych przez danego operatora mediów społecznościowych, a także możliwość kontaktu i prawa użytkownika w tym zakresie oraz opcje ochrony prywatności można znaleźć w polityce prywatności dostawców powiązanych poniżej. Jeśli nadal potrzebujesz pomocy w tym zakresie, możesz się z nami skontaktować.

8. OPCJE KONTAKTU I ICH PRAWA

Jako osoba, której dane dotyczą, masz następujące prawa:

Prawo do sprzeciwu

W zakresie, w jakim przetwarzamy dane osobowe, jak wyjaśniono powyżej, w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów przede wszystkim w kontekście równoważenia interesów, możesz sprzeciwić się temu przetwarzaniu ze skutkiem na przyszłość. Jeśli przetwarzanie jest do celów marketingu bezpośredniego, można skorzystać z tego prawa w dowolnym momencie, jak opisano powyżej.

O ile przetwarzanie odbywa się w innych celach, masz prawo do sprzeciwu tylko wtedy, gdy istnieją powody wynikające z danej sytuacji. Po skorzystaniu z Państwa prawa do sprzeciwu, nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych w tych celach, chyba że udowodnimy istotne uzasadnione podstawy przetwarzania, które przeważają nad Twoimi interesami, prawami i swobodami, lub jeśli przetwarzanie twierdzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych służy celom marketingowym. Nie ma to zastosowania. W tym celu nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych.

W przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania Państwa danych osobowych, w celu uzyskania informacji, sprostowania, ograniczenia lub usunięcia danych, jak również cofnięcia udzielonych zgody lub sprzeciwu wobec konkretnego wykorzystania danych, prosimy o kontakt bezpośrednio za pośrednictwem danych kontaktowych w naszym nadruku.

Ваш браузер устарел рекомендуем обновить его до последней версии
или использовать другой более современный.
Informacje o ochronie danych
Klikając na przycisk „Akceptuj”, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie KALITA.GOLD, stron trzecich i podobnych metod optymalizacji strony internetowej i jej prawidłowego działania, a także na wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach. Ponadto, inne metody stosowane do wygodnego dostosowywania strony internetowej, tworzenia anonimowych statystyk, link informacje o korzystaniu z tej strony internetowej i naszych reklam internetowych do zamawiania danych transakcji i innych kontaktów z klientami, lub wyświetlania spersonalizowanych treści marketingowych na tej stronie internetowej i gdzie indziej. Kliknij przycisk „Polityka prywatności”, aby dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane, kim są nasi partnerzy, na co wyrażasz zgodę oraz o Twoim prawie do odwołania się w dowolnym momencie. Klikając przycisk „Akceptuj”, wyrażasz zgodę na korzystanie z tych technologii i wymienionych celów przetwarzania. Możesz odmówić zgody tutaj lub cofnąć ją w dowolnym momencie w polityce prywatności.